Stec, A. „ZASTOSOWANIE METODY HELLWIGA DO OKREŚLENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ GMIN NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO”. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, t. 16, nr 4, grudzień 2015, s. 117-26, https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3814.