Zioło, M., i E. Badach. „WYKORZYSTANIE WYBRANYCH METOD WAP W OCENIE RELACJI POMIĘDZY STANEM INFRASTRUKTURY DROGOWEJ A BEZPIECZEŃSTWEM NA DROGACH W POLSCE”. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, t. 17, nr 2, czerwiec 2016, s. 16-25, https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3853.