Trzaskalik, T. „INTERAKTYWNA METODA SATYSFAKCJONUJĄCYCH POZIOMÓW KRYTERIÓW W WIELOKRYTERIALNYM PROGRAMOWANIU DYNAMICZNYM”. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, t. 17, nr 2, czerwiec 2016, s. 134-48, https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3864.