Sielska, A., i A. Pawłowska. „SZACOWANIE WPŁYWU DOPŁAT DO INWESTYCJI NA WYDAJNOŚĆ PRACY W POLSKICH GOSPODARSTWACH ROLNYCH ZA POMOCĄ METODY PROPENSITY SCORE MATCHING”. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, t. 17, nr 3, wrzesień 2016, s. 142-51, https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3878.