1.
Kisielińska J. Dokładna metoda bootstrapowa na przykładzie estymacji średniej. QME [Internet]. 20 grudzień 2011 [cytowane 19 lipiec 2024];12(2):191-20. Dostępne na: https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3125