DOPASOWANIE MODELI GARCH A JAKOŚĆ UZYSKANYCH PROGNOZ

Main Article Content

Sylwia Domańska


Słowa kluczowe : prognozowanie, modele GARCH, szeregi czasowe, dopasowanie
Abstrakt
Analiza dopasowania modeli GARCH przedstawiona
w artykule składa się z trzech części. Po pierwsze, dokonano rozważań teoretycznych w tym zakresie, odnosząc się do zaleceń wskazanych w literaturze przedmiotu. Po drugie, przedstawiono praktyczne aspekty właściwego doboru modelu GARCH dla danego szeregu czasowego na podstawie wartości kryteriów informacyjnych. Po trzecie, wskazano, za pomocą narzędzi analizy ilościowej, związek jakości dopasowania modelu z jakością uzyskanych za jego pomocą prognoz. Celem niniejszego artykułu jest sprawdzenie czy lepsze dopasowanie modelu skutkuje lepszą jakością uzyskanej prognozy.

Article Details

Jak cytować
Domańska, S. (2020). DOPASOWANIE MODELI GARCH A JAKOŚĆ UZYSKANYCH PROGNOZ. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 21(3), 121–133. https://doi.org/10.22630/MIBE.2020.21.3.12
Bibliografia

Baillie R. T., Bollerslev T., Mikkelsen H. O. (1996) Fractionally Integrated Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 74, 3-30.

Bollerslev T. (1986) Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307-327.

Bollerslev T., Chou R. Y., Kroner K. F. (1992) ARCH Modeling in Finance: A Selective Review of the Theory and Empirical Evidence. Journal of Econometrics, 52, 5-59.

Brzeszczyński J., Kelm R. (2002) Ekonometryczne modele rynków finansowych, WIG-Press, Warszawa.

Ding Z., Granger C. W. J., Engle R. (1993) A Long Memory Property of Stock Market Returns and a New Model. Journal of Empirical Finance, 1, 83-106.

Ding Z., Granger C. W. J. (1996) Modeling Volatility Persistence of Speculative Returns: A New Approach. Journal of Econometrics, 73, 185-215.

Doman M., Doman R. (2009) Modelowanie zmienności i ryzyka, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków.

Engle R. F., Lilien D. M., Robins R. P. (1987) Estimating Time Varying Risk Premia in the Term Structure: the ARCH-M Model. Econometrica, 55(2), 391-407.

Fiszeder P. (2009) Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Gallant A., Rossi P., Tauchen G. (1992) Stock Prices and Volume. The Review of Financial Studies, 5(2), 199-242.

Nelson D. (1990) Stationarity and Persistence in GARCH(1, 1) Model. Econometric Theory, 6(3), 318-334.

Osiewalski J., Pipień M. (1999) Bayesowskie wnioskowanie o stacjonarności procesów GARCH(1, 1). Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Materiały na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, UMK, Toruń.

Pajor A. (2010) Wielowymiarowe procesy wariancji stochastycznej w ekonometrii finansowej. Ujęcie bayesowskie. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Pipień M. (2006) Wnioskowanie bayesowskie w ekonometrii finansowej. Zeszyty Naukowe, Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna. Monografie, 176.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty