• Prof. dr hab. Bolesław Borkowski – Redaktor Naczelny
 • Dr hab. Hanna Dudek, prof. SGGW – Zastępca Redaktora Naczelnego
 • Redaktor zarządzający: dr Michał Gostkowski, dr Grzegorz Koszela
 • Redaktorzy tematyczni:
  • Ekonometria: Prof. dr hab. Bolesław Borkowski
  • Wielowymiarowa Analiza Danych: dr hab. Wiesław Szczesny, prof. SGGW
  • Ekonomia Matematyczna: dr hab. Zbigniew Binderman, prof. SGGW
  • Analiza Rynku Pracy: dr hab. Joanna Landmesser-Rusek
  • Inżynieria Finansowa: dr hab. Monika Krawiec
  • Data Science: dr Michał Gostkowski
 • Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Wojciech Zieliński
 • Redaktorzy techniczni: dr Jolanta Kotlarska, dr Elżbieta Saganowska
 • Redaktor językowy: Agata Cienkusz
 • Native Speaker: Prof. Yochanan Shachmurove
 • Sekretarz Redakcji: dr Luiza Ochnio

RADA NAUKOWA

 • Adnene Ajimi (Univesity of Sousse, Tunisia)
 • Heni Boubaker (University of Sousse, Tunisia)
 • Vasily Dikussar (Russian Academy of Sciences, Russia)
 • Peter Friedrich (University of Tartu, Estonia)
 • Paolo Gajo (University of Florence, Italy)
 • Agnieszka Gehringer (University of Göttingen, Germany)
 • Anna Maria Gil-Lafuente (University of Barcelona, Spain)
 • Jaime Gil-Lafuente (University of Barcelona, Spain)
 • Vasile Glavan (Moldova State University, Moldova)
 • Francesca Greselin (The University of Milano-Bicocca, Italy)
 • Ana Kapaj (Agriculture University of Tirana, Albania)
 • Jirawan Kitchaicharoen (Chiang Mai University, Thailand)
 • Yuriy Kondratenko (Black Sea National University, Ukraine)
 • Vassilis Kostoglou (Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Greece)
 • Karol Kukuła (University of Agriculture in Krakow, Poland)
 • Nicholas N. Olenev (Russian Academy of Sciences, Russia)
 • Alexander N. Prokopenya (Brest State Technical University, Belarus)
 • Yochanan Shachmurove (The City College of The City University of New York, USA)
 • Mirbulat B. Sikhov (al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan)
 • Marina Z. Solesvik (Nord University, Norway)
 • Ewa Syczewska (Warsaw School of Economics, Poland)
 • Achille Vernizzi (University of Milan, Italy)
 • Andrzej Wiatrak (University of Warsaw, Poland)
 • Dorota Witkowska (University of Lodz, Poland)
 • Kesra Nermend (University of Szczecin, Poland)

WYDAWCA:

Wydawnictwo SGGW

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
wydawnictwo@sggw.pl
www.wydawnictwosggw.pl