Adres redakcji
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonometrii i Statystyki
ul. Nowoursynowska 159, budynek 34, pokój 3/41 (III piętro)
02-776 Warszawa
Główna osoba do kontaktu
dr Luiza Ochnio
SGGW w Warszawie
Telefon 22 59 34 148
Wsparcie techniczne
dr Luiza Ochnio