1. Artykuły, które nie spełniają wymogów edytorskich i formalnych nie są przyjmowane przez redakcję.
  2. Do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch recenzentów spoza jednostki autora.
  3. Recenzje są wykonywane w tzw. „double-blind review process”, co oznacza, że zarówno recenzenci jak i autorzy nie znają swoich tożsamości.
  4. Recenzja ma formę pisemną i sporządzana jest na formularzu, który zamieszczono na stronie internetowej czasopisma.
  5. Autorzy otrzymują do wglądu obie recenzje. W sytuacji konieczności dokonania znacznych zmian sugerowanych przez recenzentów, artykuł po poprawkach trafia do ponownej recenzji, co może wiązać się opóźnieniem terminu jego publikacji.