Publikacja Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych (Quantitative Methods in Economics) wydawana jest przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki SGGW w Warszawie od 2001 r. Początkowo Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych ukazywały się jako monografia. Od 2011 r. Quantitative Methods in Economics (Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych) jest czasopismem. Czasopismo jest dostępne w wersji drukowanej (jako wersji pierwotnej, nr ISSN 2082-792X) oraz w wersji elektronicznej (e-ISSN 2543-8565). Znajduje się na liście MEiN, aktualnie z liczbą pkt. 20.

Publikacja Quantitative Methods in Economics (Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych) służy prezentowaniu wyników badań empirycznych i analiz teoretycznych z zakresu szeroko rozumianych metod ilościowych w naukach ekonomicznych.

Tematyka czasopisma obejmuje zagadnienia dotyczące :

 • ekonometrii i statystyki,
 • wielowymiarowej analizy porównawczej,
 • analizy dużych zbiorów danych,
 • badań operacyjnych,
 • inżynierii finansowej,
 • zastosowań metod matematycznych w ekonomii, zarządzaniu, finansach, logistyce,
 • zastosowań informatyki w badaniach ekonomicznych.

W czasopiśmie publikowane są prace zarówno w języku angielskim, jak i polskim. Quantitative Methods in Economics (Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych) jest indeksowane w bazach:

 • Index Copernicus
 • BazEkon
 • CEJSH
 • CEEOL
 • ERIH PLUS
 • ProQuest

Czasopismo Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych (Quantitative Methods in Economics) zostało ocenione i zarejestrowane na liście ministerialnej czasopism naukowych w Norwegii  ( Norwegian Register for Scientifc Journals, Series and Publishers poziom 1 spośród poziomów 0-2) opracowywanych przez NPU i NSD  w imieniu Norwegian Ministry of Education and Research. Jest także umieszczone w analogicznym rejestrze ministerialnym Finlandii (poz. 85537 Julkaisufoorumi).

Czasopismo wdrożyło i stosuje zasady etyki opartych o zalecenia Komisji Etyki Publikacji (Committee on Publication Ethics, COPE): Zasady etyki

Sposób postępowania w przypadku podejrzenia o zbędną (zduplikowaną) publikację (zgodny z zaleceniami COPE) znajduje się tutaj: Full set of Polish flowcharts.

Publikowane artykuły dostępne są na warunkach Open Access na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC – do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane. Autorzy ponoszą opłatę za opublikowanie artykułu.