W czasopiśmie publikowane są prace zarówno w języku angielskim, jak i polskim. Quantitative Methods in Economics (Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych) jest indeksowane w bazach:

  • Index Copernicus
  • BazEkon
  • CEJSH
  • CEEOL
  • ERIH PLUS
  • ProQuest