Opłata: 150

Opłaty należy dokonać na konto:

Bank Pekao S.A. 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

 

W tytule przelewu należy obowiązkowo wpisać numer subkonta:

  • NR SUBKONTA: 507-20-910400-U00121-99
  • oraz imię i nazwisko autora