RANKING PAŃSTW UE ZE WZGLĘDU NA WYBRANE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Main Article Content

Lidia Luty
Karol Kukuła


Słowa kluczowe : rolnictwo ekologiczne; metody porządkowania liniowego; ranking obiektów; wielowymiarowa analiza porównawcza
Abstrakt
Przedmiotem badań jest analiza poziomu rolnictwaekologicznego w krajach UE z wykorzystaniem, m. in. takich charakterystyk jak: średnia powierzchnia upraw ekologicznych, udział powierzchni upraw ekologicznych w powierzchni użytków rolnych ogółem, wartość sprzedaży detalicznej, wydatki na żywność ekologiczną. Za pomocą wybranej liniowej metody porządkowania zbioru obiektów sporządzono ranking państw. Wybór procedury porządkowania dokonano z wykorzystując procedurę wspomagającą opartą na mierze podobieństwa układów porządkowych.

Article Details

Jak cytować
Luty, L., & Kukuła, K. (2015). RANKING PAŃSTW UE ZE WZGLĘDU NA WYBRANE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE ROLNICTWO EKOLOGICZNE. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 16(3), 225–236. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3799
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 3 > >>