AUTOKORELACJA PRZESTRZENNA WYBRANYCH CHARAKTERYSTYK SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH

Main Article Content

Adrianna Mastalerz-Kodzis
Ewa Pośpiech


Słowa kluczowe : autokorelacja przestrzenna; statystyki globalne i lokalne; charakterystyki społeczno-ekonomiczne
Abstrakt
W artykule poddano analizie wybrane charakterystyki społeczno-ekonomiczne pod względem zależności przestrzennych z uwzględnieniem podziału Polski na województwa i powiaty. W analizach tych wykorzystano miary autokorelacji przestrzennej (globalne oraz lokalne) umożliwiające odpowiednio zidentyfikowanie zależności przestrzennych danej charakterystyki w ramach całego badanego obszaru oraz w powiązaniu konkretnej lokalizacji z lokalizacjami sąsiednimi.

Article Details

Jak cytować
Mastalerz-Kodzis, A., & Pośpiech, E. (2015). AUTOKORELACJA PRZESTRZENNA WYBRANYCH CHARAKTERYSTYK SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 16(4), 85–94. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3811
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.