ANALIZA DYSTANSU POLSKI DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ POD WZGLĘDEM OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Main Article Content

Monika Jaworska


Słowa kluczowe : środowisko naturalne; wskaźnik Perkala; analiza wskaźnikowa
Abstrakt
W pracy analizowano pozycję Polski pod względem, stanu środowiska naturalnego na tle krajów Unii Europejskiej. Badanie przeprowadzono w układzie krajów UE w latach 2000-2013. Podjęto próbę utworzenia rankingu państw określając poziom badanego zjawiska. Wybrano 8 cech diagnostycznych opisujących państwa pod względem stanu środowiska naturalnego. W celu uporządkowania obiektów posłużono się wskaźnikiem Perkala.

Article Details

Jak cytować
Jaworska, M. (2016). ANALIZA DYSTANSU POLSKI DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ POD WZGLĘDEM OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 17(2), 46–53. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3856
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.