INTERAKTYWNA METODA SATYSFAKCJONUJĄCYCH POZIOMÓW KRYTERIÓW W WIELOKRYTERIALNYM PROGRAMOWANIU DYNAMICZNYM

Main Article Content

Tadeusz Trzaskalik


Słowa kluczowe : MCDM; wielokryterialne dyskretne programowanie dynamiczne; metoda interaktywna
Abstrakt
Celem pracy jest zaproponowanie metody pozwalającej na znajdowania rozwiązania końcowego zadania wielokryterialnego dyskretnego programowania dynamicznego z wykorzystaniem odpowiednio zmodyfikowanego podejścia interaktywnego satysfakcjonującego poziomu kryteriów. Procedura w pierwszej fazie wykorzystuje jednokryterialny algorytm programowania dynamicznego oraz algorytm generowania kolejnych realizacji procesu w zadaniu jednokryterialnym. W dalszej części proponowanej metody operujemy na skończonym zbiorze realizacji, zapisanym w postaci listy.

Article Details

Jak cytować
Trzaskalik, T. (2016). INTERAKTYWNA METODA SATYSFAKCJONUJĄCYCH POZIOMÓW KRYTERIÓW W WIELOKRYTERIALNYM PROGRAMOWANIU DYNAMICZNYM. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 17(2), 134–148. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3864
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.