DOJAZDY DO PRACY A KONWERGENCJA REGIONALNA W POLSCE

Main Article Content

Piotr Wójcik


Słowa kluczowe : konwergencja regionalna; dojazdy do pracy; skorygowany PKB per capita; analiza dynamiki rozkładu; macierze przejścia; estymacja jądrowa
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza zróżnicowań regionalnego PKB per capita oraz konwergencji regionalnej w Polsce na poziomie NTS 3 w latach 2000-2013 po korekcie uwzględniającej dojazdy do pracy. Do korekty wykorzystano dane o przepływach ludności związanych z zatrudnieniem na poziomie gmin. PKB wytworzony przez osoby dojeżdżające do pracy uwzględniono w miejscu ich zamieszkania, a nie zatrudnienia. Wykorzystano analizę konwergencji typu beta i sigma oraz podejścia umożliwiające analizę pełnego rozkładu (macierze przejścia, estymacja jądrowa). Korekta danych nie zmieniła wniosków dotyczących konwergencji.

Article Details

Jak cytować
Wójcik, P. (2016). DOJAZDY DO PRACY A KONWERGENCJA REGIONALNA W POLSCE. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 17(2), 160–171. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3866
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.