OCENA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W KRAJACH OECD

Main Article Content

Andrzej Szuwarzyński


Słowa kluczowe : badania i rozwój; efektywność; Data Envelopment Analysis
Abstrakt
Działalność badawczo-rozwojowa jest istotną częścią polityki innowacyjnej. Ocenę tej działalności w krajach OECD przeprowadzono wykorzystując metodę DEA. Uwzględniono nakłady: poziom wykształcenia, współpracę nauki z biznesem i poziom wykorzystywania wiedzy w firmach oraz rezultaty: liczba publikacji, patentów i doktoratów oraz eksport sektorów wysokich technologii i indeks Hirsha. Zwrócono uwagę na problem zerowych wag oraz przesunięcia czasowego. Przedstawiono rekomendacje poprawy efektywności dla krajów nieefektywnych.

Article Details

Jak cytować
Szuwarzyński, A. (2016). OCENA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W KRAJACH OECD. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 17(2), 123–133. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3863
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.