The Long-Run Effects of the Short-Run Stabilization Policies in Ukraine

Main Article Content

Yuliia Poliakova
Solomiya Sokurenko

Abstrakt

Z wykorzystaniem danych kwartalnych z okresu lat 2002-2021, oszacowania przy pomocy estymatora wskazują, że w czasie recesji korzystne krótkookresowe zwiększenie dochodu można otrzymać w razie zwiększenia przychodów budżetowych oraz aprecjacji kursu walutowego. Jednak w długim okresie czasu większe wydatki rządowe oraz zacieśnienie polityki monetarnej powodują spadek dochodu. Liberalizacja środowiska ekonomicznego, jak to przedstawia wskaźnik Index of Economic Freedom od amerykańskiej Fundacji Heritage, jest korzystna dla wzrostu gospodarczego w długim okresie czasu. Wreszcie, około 80% odchyleń od relacji w długim okresie są skorygowane w krótkim okresie.  


Słowa kluczowe: polityka stabilizacyjna, polityka fiskalna i monetarna, kurs walutowy, Ukraina, model z korektą błędu (ARDL)

Article Details

Jak cytować
Poliakova, Y., & Sokurenko, S. (2022). The Long-Run Effects of the Short-Run Stabilization Policies in Ukraine. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 23(4), 99–108. https://doi.org/10.22630/MIBE.2022.23.4.10
Bibliografia

Afonso A., Alves J., Jalles J. T. (2022) The (non-) Keynesian Effects of Fiscal Austerity: New Evidence from a Large Sample. Economic Systems, 46(2), 100981. (Crossref)

Arsić M., Mladenović Z., Nojković A. (2022) Macroeconomic Performance of Inflation Targeting in European and Asian Emerging Economies. Journal of Policy Modeling, 44(3), 675-700. (Crossref)

Bondarchuk V., Raboshuk A. (2020) The Impact of Monetary Policy on Economic Growth in Ukraine. Ekonomista, 1, 94-115. (Crossref)

Calmfors L. (1982) Long-Run Effects of Short-Run Stabilization Policy  An Introduction. The Scandinavian Journal of Economics, 84(2), 133-146. (Crossref)

Cizmović M., Shachmurove Y., Vulanovic M. (2021) Real Effective Exchange Rates and Deindustrialization: Evidence from 25 Post-Communist Eastern European Countries. Post-Communist Economies, 33(7), 862-898. (Crossref)

Clinton K., Hlédik T., Holub T., Laxton D., Wang H. (2017) Czech Magic: Implementing Inflation-Forecast Targeting at the CNB. IMF Working Paper, WP/17/21. International Monetary Fund, Washington, DC. (Crossref)

Crockett A. (1981) Stabilization Policies in Developing Countries: Some Policy Considerations. IMF Staff Papers, 28, 54-79. (Crossref)

Fazio D., Silva T., Tabak M., Cajueiro D. (2018) Inflation Targeting and Financial Stability: Does the Quality of Institutions Matter? Economic Modeling, 71(C), 1-15. (Crossref)

Haug A., Jędrzejowicz T., Sznajderska A. (2013) Combining Monetary and Fiscal Policy in an SVAR for a Small Open Economy. NBP Working Papers, 168. National Bank of Poland, Warsaw, Poland. (Crossref)

Jevdović G. (2014) Investigating the Efficiency of Monetary Transmission Channels in Serbia. Industrija, 42(2), 169-187. (Crossref)

Krušković B. (2020) Exchange Rate Targeting Versus Inflation Targeting: Empirical Analysis of the Impact on Employment and Economic Growth. Journal of Central Banking Theory and Practice, 2, 67-85. (Crossref)

Naumenkova S., Malyutin O., Mishchenko S. (2015) Transition to Inflation Targeting in Ukraine: New Tools for Monetary Policy. Visnyk of the Kyiv National University named by Taras Shevchenko, 166, 31-38. (Crossref)

Pesaran M., Shin Y., Smith R. (1999) Pooled Mean Group Estimation of Dynamic Heterogeneous Panels. Journal of the American Statistical Association, 94(446), 621-634. (Crossref)

Shevchuk V. (2016) The Real and Nominal Exchange Rate Effects of Large Devaluations in Ukraine. Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 3(14), 97-113. (Crossref)

Shevchuk V. (2019) Monetary Policy Transmission Mechanisms in Ukraine. [in:] Papiez M., Smiech S. (Ed.) The 13th Professor A. Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference Proceedings. C.H. Beck Publishing House, Warsaw, Poland, 205-213.

Shevchuk V., Kopych R. (2017) Symmetry of Output Effects of Government Expenditure and Government Revenue in Ukraine. [in:] Papiez M., Smiech S. (Ed.) Proceedings of the 11th Professor A. Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Foundation of Cracow University of Economics, Cracow, Poland, 369-378.

Shevchuk V., Kopych R., Golynska M. (2018) Fiscal and Monetary Effects in Ukraine: SVAR Approach. [in:] Papiez M., Smiech S. (Ed.) Proceedings of the 12th Professor A. Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow, Poland, 443-452.

Sims C. (1992) Interpreting the Macroeconomic Time Series Facts: The Effects of Monetary Policy. European Economic Review, 36, 975-1000. (Crossref)

Vdovychenko A. (2018) How Does Fiscal Policy Affect GDP and Inflation in Ukraine? Visnyk of the National Bank of Ukraine, 244, 25-43. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty