ROZKŁAD NORMALNY STÓP ZWROTU Z AKCJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD NASTĘPUJĄCYCH INDEKSÓW GIEŁDOWYCH: WIG20, MWIG40 I SWIG80

Main Article Content

Krzysztof Borowski


Słowa kluczowe : rozkład normalny, stopy zwrotu, indeksy giełdowe, ranking spółek
Abstrakt
The article verified the hypothesis regarding normal distribution of returns of shares - components of the following Warsaw Stock Exchange indexes Keywords: normal distribution, return rates, stock indices, ranking of companies

Article Details

Jak cytować
Borowski, K. (2017). ROZKŁAD NORMALNY STÓP ZWROTU Z AKCJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD NASTĘPUJĄCYCH INDEKSÓW GIEŁDOWYCH: WIG20, MWIG40 I SWIG80. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 18(4), 541–560. https://doi.org/10.22630/MIBE.2017.18.4.50
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty