WYBRANE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI IT OPARTE NA METODYCE PMI – STUDIUM PRZYPADKU

Main Article Content

Małgorzata Kowalczyk
Luiza Ochnio


Słowa kluczowe : zarządzanie projektami, projekt, projekt IT, fuzja, migracja, PMI, consulting, sektor finansowy, banki, biura maklerskie
Abstrakt
Na całym świecie projekty dotyczące fuzji oraz przejęć instytucji o różnym charakterze działalności charakteryzuja się dużym stopniem skomplikowania i mają swoją specyfikę zarządzania. Są to przedsięwzięcia, przy realizacji których napotyka się liczne trudności oraz ich wykonanie jest bardzo złożone, głównie ze względu na ograniczenia czasowe oraz liczbę zadań, ale także relacje pomiędzy ludźmi. W niniejszej publikacji zwrócono uwagę na różne aspekty zarządzania projektami w podmiotach sektora finansowego (banki oraz biura maklerskie) z udziałem firmy świadczącej kompleksowe usługi doradcze. Zasadniczym celem analizy było porównanie trzech projektów zarządzanych zgodnie z PMI z zakresu IT związanych z transformacją (połączniem dwóch podmiotów) zrealizowanych róznymi technikami w ostatnich 5 latach. W badaniu źródło danych stanowiła specjalistyczna dokumentacja z poszczególnych projektów oraz materiały stosowane w jednym z największych przedsiębiorstw consultingowych, a także wiedza praktyczna i umiejętności specjalistów pracujących w tej firmie. Niezależnie od przyjętej strategii migracji realizacja projektów przebiegała bez większych zakłóceń, a zdefiniowane wcześniej cele zostały osiągnięte.

Article Details

Jak cytować
Kowalczyk, M., & Ochnio, L. (2020). WYBRANE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI IT OPARTE NA METODYCE PMI – STUDIUM PRZYPADKU. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 21(2), 102–112. https://doi.org/10.22630/MIBE.2020.21.2.10
Bibliografia

Erdmańska A. (2015) Czym jest Transition Management i jakie niesie wyzwania? Z doświadczeń własnych słów kilka. Strefa PMI, 10, 22-23. https://strefapmi.pl/wydania/ [dostęp: 05.03.2020].

Frączkowski K. (2003) Zarządzanie projektem informatycznym. Projekty w środowisku wirtualnym. Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

Goździewska-Nowicka A., Janicki T., Popławski W., Słupska U. (2018) Zarządzanie innowacyjnymi projektami w warunkach współczesnych zmian otoczenia. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 52(2), 429-442.

Machciński Ł. (2017) Integracja w IT poprzez tranzycję - mission impossible? Strefa PMI, 19, 43-45. https://strefapmi.pl/wydania/ [dostęp: 20.03.2020].

Munns A. K., Bjeirmi B. F. (1996) The Role of the Project Management in Achieving Project Success. International Journal of Project Management, 14(2), 81-87.

Project Management Statistics (2019) https://learn.g2.com/project-management-statistics [dostęp: 22.06.2020].

Skalik J., Strzelczyk A. (2013) Kluczowe czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami informatycznymi. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1, 263-276.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.