APPLICATION OF ARMAX MEASURE FOR ANALYSIS OF FOOD PREFERENCE CHANGES IN ASIAN COUNTRIES 2001-2013

Main Article Content

Luiza Ochnio
Grzegorz Koszela
Pornsiri Suebpongsang

Abstrakt

Article Details

Jak cytować
Ochnio, L., Koszela, G., & Suebpongsang, P. (2018). APPLICATION OF ARMAX MEASURE FOR ANALYSIS OF FOOD PREFERENCE CHANGES IN ASIAN COUNTRIES 2001-2013. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 19(4), 419–429. https://doi.org/10.22630/MIBE.2018.19.4.40
Bibliografia

Abdullah A. B., Ito S., Adhana K. (2006) Estimate of Rice Consumption in Asian Countries and the World Towards 2050. [in:] Proceedings for Workshop and Conference on Rice in the World at Stake. 2, 28-43.

Arnold B. C. (1987) Majorization and the Lorenz Order: A Brief Introduction, Lecture Notes in Statistics, 43. Springer-Verlag, Berlin. (Crossref)

Binderman Z., Koszela G., Szczesny W. (2014) Zmiany w strukturze gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej w latach 2003-2010 (aspekty metodyczne). Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, 14(3), 15-26 (in Polish).

Borkowski B., Szczesny W. (2005) Metody wizualizacji danych wielowymiarowych jako narzędzie syntezy informacji. Roczniki Naukowe, Seria VII, 5, 11-15 (in Polish).

FAOSTAT. http://www.fao.org/statistics/en/.

Gastwirth J. L. (1971) A General Definition of the Lorenz Curve. Econometrica, 39(6), 1037-1039. (Crossref)

Gini C. (1914) Sulla Misura Della Concentrazione e Della Variabilità dei Caratteri, Atti del R. Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti.

Glasser G. J. (1962) Variance Formulas for the Mean Difference and Coefficient of Concentration. Journal of the American Statistical Association, 57. (Crossref)

Koszela G. (2016) Wykorzystanie narzędzi gradacyjnej analizy danych do klasyfikacji podregionów pod względem struktury agrarnej. Wiadomości Statystyczne, 6, 10-30 (in Polish). (Crossref)

Kowalczyk T., Pleszczyńska E., Ruland F. (Eds.) (2004) Grade Models and Methods of Data Analysis. With Applications for the Analysis of Data Population. Studies in Fuzziness and Soft Computing, 151. Springer, Berlin - Heidelberg - New York. (Crossref)

Kuhnlein H. V., Receveur O. (1996) Dietary Change and Traditional Food Systems of Indigenous Peoples. Annual Review of Nutrition, 16(1), 417-442. (Crossref)

Lipoeto NI., Geok Lin K., Angeles-Agdeppa I. (2013) Food Consumption Patterns and Nutrition Transition in South-East Asia. Public Health Nutrition, 16(9), 1637-1643, doi: 10.1017/S1368980012004569. (Crossref)

Prabhu P. (2007) Westernization of Asian Diets and the Transformation of Food Systems: Implications for Research and Policy. Food Policy, 32(3), 281-298. (Crossref)

Reardon T., Timmer P. C., Barrett Ch. B., Berdegué J. (2003) The Rise of Supermarkets in Africa, Asia, and Latin America. American Journal of Agricultural Economics, 85(5), 1140-1146, https://doi.org/10.1111/j.0092-5853.2003.00520.x. (Crossref)

Reardon T., Timmer P., Minten B. (2010) Supermarket Revolution in Asia and Emerging Development Strategies to Include Small Farmers. Proceedings of the National Academy of Sciences, doi: 10.1073/pnas.1003160108. (Crossref)

Szczesny W. (2002) Grade Correspondence Analysis Applied to Contingency Tables and Questionnaire Data. Intelligent Data Analysis, 6(1), 17-51. (Crossref)

Zhou Y., Du S., Su C., Zhang B., Wang H., Popkin BM. (2015) The Food Retail Revolution in China and its Association with Diet and Health. Food Policy, 55, 92-100, https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2015.07.001. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora