MAKSYMALNA POTĘGA OGÓLNA GRUPY PAŃSTW

Main Article Content

Zofia Zielińska-Kolasińska


Słowa kluczowe : potęgometria, potęga ogólna, potęga gospodarcza
Abstrakt
Jednym z aspektów badań politologicznych jest analiza potęgi grupy państw. Zagadnienie to należy do zakresu metod ilościowych analizy politycznej [King 1991]. W niniejszej pracy udowodniono, jak powinny rozkładać się udziały grupy państw w poszczególnych czynnikach uwzględnionych w modelu potęgi ogólnej (inaczej: gospodarczej) Sułka, aby łączna siła tej grupy była maksymalna. Wskazano także górne oszacowanie łącznej potęgi, zależne od liczebności grupy. W modelu Sułka kluczową rolę odgrywa produkt krajowy brutto, liczba ludności oraz powierzchnia państwa. Ogólna potęga grupy państw jest sumą potęg państw wchodzących w skład analizowanej grupy.

Article Details

Jak cytować
Zielińska-Kolasińska, Z. (2020). MAKSYMALNA POTĘGA OGÓLNA GRUPY PAŃSTW. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 21(2), 113–119. https://doi.org/10.22630/MIBE.2020.21.2.11
Bibliografia

Kiczma Ł., Sułek M. (2020) National Power Rankings of Countries 2020. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.

King G. (1991) On Political Methodology, Political Analysis. Political Analysis, 2, 1-30.

Lach Z. (2014) Analiza poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego i potęgi państw Europy Środkowo-Wschodniej. Przegląd Geopolityczny, 9, 31-52.

Sułek M. (2013) Potęga państw. Modele i zastosowania. Rambler, Warszawa.

Sułek M. (2020) Measurement of national power - a powermetric model. Przegląd Geopolityczny, 32, 35-57.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty