Metoda Hellwiga jako kryterium doboru zmiennych do modeli szeregów czasowych

Main Article Content

Dobromił Serwa


Słowa kluczowe : metoda Hellwiga; szeregi czasowe; wybór modelu
Abstrakt
Celem pracy jest rozstrzygnięcie, czy metoda Hellwiga jest użyteczna w odniesieniu do konstruowania modeli szeregów czasowych i w jakim zakresie jest ona konkurencyjna wobec innych metod, na przykład wykorzystujących kryteria informacyjne Schwarza i Akaike. Okazuje się, że metoda Hellwiga w pewnych, często w praktyce ekonometrycznej występujących przypadkach, nie prowadzi do wyboru odpowiedniego modelu.

Article Details

Jak cytować
Serwa, D. (2011). Metoda Hellwiga jako kryterium doboru zmiennych do modeli szeregów czasowych. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 12(2), 312–321. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3137
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty