ZASTOSOWANIE METODY K-ŚREDNICH W SEGMENTACJI NABYWCÓW NA RYNKU PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

Main Article Content

Marek Angowski
Katarzyna Domańska
Tomasz Kijek


Słowa kluczowe : segmentacja rynku, metoda k-średnich, profile nabywców
Abstrakt

Poznanie preferencji i zachowań nabycwów jest kluczowym
czynnikiem decydującym o sukcesie rynkowym przedsiębiorstwa. Skuteczny
marketing wymaga precyzyjnej segmentacji, zgodnie z którą tworzy się
spersonalizowaną ofertę rynkową uwzględniającą możliwości i potrzeby
konkretnej grupy docelowej. Metoda k-średnich jest metodą badawczą, która
może stanowić podstawę segmentacji nabywców, ponieważ odzwierciedla
reakcje konsumentów na poszczególne warianty lub atrybuty produktów.
Celem publikacji jest prezentacja możliwości aplikacji metody k-średnich
w procedurze segmentacji na rynku produktów spożywczych.

Article Details

Jak cytować
Angowski, M., Domańska, K., & Kijek, T. (2022). ZASTOSOWANIE METODY K-ŚREDNICH W SEGMENTACJI NABYWCÓW NA RYNKU PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 18(4), 521 –. https://doi.org/10.22630/MIBE.2017.18.4.48
Bibliografia

Balicki A. (2009) Statystyczna Analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społecznoekonomiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Dębkowska K. (2010) Metody statystyczne w segmentacji rynku. Economy

and Managament, 4, 183-193.

Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. (2006) Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej

firmy. PWE, Warszawa.

Gatnar E. (1998) Symboliczne metody klasyfikacji danych. PWN, Warszawa.

Gatnar M. Walesiak E. (2004) Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach

marketingowych. AE, Wrocław.

Han S., Ye Y., Chen Z. (2014) Category Role Aided Market Segmentation Approach to

Convenience Store Chain Category Management. Decision Suport Systems, 57,

-308.

Hunt S., Arnett D. (2014) Market Segmentation Strategy, Competitive Adventage,

and Public Policy: Grounding Segmentation Strategy in Resource-Advantage Theory.

Australian Marketing Journal, 12(1), 7-24.

Kotler Ph. (2005) Marketing. Rebis, Poznań.

Lipowski M., Angowski M. (2016) Gender and Consumer Behaviour in Distribution (Crossref)

Channels of Services. International Journal of Synergy and Research, 5, 45-58.

Maciejewski G. (2012) Konsument w strategii współczesnego przedsiębiorstwa.

Konsumpcja i Rozwój, 2, 37-46.

Mahajan D., Agarwal N., Agarwal A. (2008) Evolution of Market Segmentation. Journal

of Marketing Management, 7 (2), 30-39.

Maricic B., Dordevic A. (2015) Strategic Market Segmentation. Marketing, 46 (4), (Crossref)

-251.

Mazurek-Łopacińska K. (2005) Badania marketingowe. Teoria i praktyka. PWN,

Warszawa.

Muller H., Hamm U. (2014) Stability of Market Segentation with Cluster Analysis –

A Methodological Approach. Food Quality and Preference, 34, 70-78.

Najman K. (2008) Symulacyjna analiza wpływu wyboru kryterium optymalności podziału

obiektów na jakość uzyskanej klasyfikacji a algorytmach k-średnich. Prace Naukowe

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Taksonomia, 15(7), 295-304.

Reynolds T. (2006) Methodological and Strategy Development Implications of Decision (Crossref)

Segmentation. Journal of Advertising Research, 46(4), 445-462.

Stanimir A. (2006) Analiza danych marketingowych. Problemy, metody, przykłady.

AE, Wrocław.

Tonks D. (2009) Validity and the Design of Market Segments. Journal of Marketing (Crossref)

Management, 25 (3-4), 341-356.

Venter P., Wright A., Dibb S. (2015) Performing maket segmentation: a performative

perspective. Journal of Marketing Management, 31(1-2), 63-82.

Verain M., Bartels J., Dagevos H., Sijtsema S., Onwezen M., Antonides G. (2012)

Segments of Sustainable Food Consumers: a Literature Review. International Journal

of Consumer Studies, 36, 123-132.

Walesiak M. (2000) Segmentacja rynku. Kryteria i metody. [w:] Zeliaś A. (red.)

Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. Wyd.

AE, Kraków, 191-201.

Żakowska-Biemans S., Gutkowska K., Sajdakowska M. (2013) Segmentacja konsumentów

z uwzględnieniem skłonności do zaakceptowania innowacji w produktach

żywnościowych pochodzenia zwierzęcego. Handel Wewnętrzny, 4(345), 141-154.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty