EKSPERYMENTALNA OCENA EFEKTYWNOŚCI PORTFELA FUNDAMENTALNEGO DLA SPÓŁEK Z INDEKSU WIG20 ZA LATA 2004 – 2016

Main Article Content

Michał Staszak


Słowa kluczowe : portfel fundamentalny, analiza portfelowa, TMAI, Markowitz, GPW
Abstrakt

Przedmiotem badania było porównanie efektywności różnych
metod konstrukcji portfeli fundamentalnych na przykładzie polskiego rynku
kapitałowego. W tym celu wykorzystano klasyczną teorię portfelową oraz
alternatywne podejście bazujące na taksonomicznej mierze atrakcyjności
inwestycji (TMAI). Skuteczność obu metod poddano weryfikacji
z wykorzystaniem spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 w latach
2004 – 2016.

Article Details

Jak cytować
Staszak, M. (2022). EKSPERYMENTALNA OCENA EFEKTYWNOŚCI PORTFELA FUNDAMENTALNEGO DLA SPÓŁEK Z INDEKSU WIG20 ZA LATA 2004 – 2016. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 18(4), 672 –. https://doi.org/10.22630/MIBE.2017.18.4.62
Bibliografia

Chorkowy B., Drymluch M. (2008) Wielowymiarowa analiza porównawcza banków

notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. [w:] Kopycińska D.

Konkurencyjność podmiotów rynkowych. Wydawnictwo Katedry Mikroekonomii

Uniwersytetu Szczecińskiego,54-64.

Fama E. F., French K. R. (2004) The Capital Asset Pricing Model: Theory and Evidence. (Crossref)

Journal of Economic Perspectives, 18(3), 25-46.

Łuniewska M., Tarczyński W. (2006) Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na

rynku kapitałowym. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Markowitz H. (1952) Portfolio Selection. The Journal of Finance, 1(7), 77-91. (Crossref)

Sharpe W. F. (1963) A Simplified Model for Portfolio Analysis. Management Science, (Crossref)

(2), 277-293.

Tarczyński W. (2002) Fundamentalny portfel papierów wartościowych. PWE, Warszawa.

Tarczyński W. (2017) Fundamentalny portfel papierów wartościowych jako alternatywa dla (Crossref)

modelu Markowitza. [w:] Ubezpieczenia i finanse. Rozwój i Perspektywy. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 187-198.

Tarczyńska-Łuniewska M. (2013), Metodologia oceny siły fundamentalnej spółek (giełdowych i pozagiełdowych). ZAPOL, Szczecin.

Pomykalska B., Pomykalski P. (2007) Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Wydawnictwo

Naukowe PWN.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty