Zastosowanie metod statystycznej analizy wielowymiarowej do badania struktury wydatków gospodarstw domowych

Main Article Content

Elżbieta Badach


Słowa kluczowe : wydatki gospodarstw domowych; klasyfikacja; metoda środków ciężkości
Abstrakt
Celem badań było wskazanie analogii w zmianach w strukturze wydatków gospodarstw domowych wybranych krajów UE tj.: Hiszpanii, Portugalii i Grecji oraz Polski na przestrzeni lat 1988-2009. Posługując się zasadą analogii można w ten sposób przewidywać kierunek i tempo zmian w strukturze budżetów polskich gospodarstw domowych. Podziału na klasy podobieństwa dokonano w oparciu o zmodyfikowaną metodę środków ciężkości. Wyodrębniono 3 klasy. Struktura budżetów polskich gospodarstw domowych z lat 2004 – 2008 okazała się najbardziej podobna do struktury wydatków gospodarstw portugalskich z lat 1988-2005.

Article Details

Jak cytować
Badach, E. (2012). Zastosowanie metod statystycznej analizy wielowymiarowej do badania struktury wydatków gospodarstw domowych. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 13(1), 29–35. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3506
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.