ZASTOSOWANIE TAKSONOMII WROCŁAWSKIEJ DO OCENY POZIOMU ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO KARPACKICH GMIN GÓRSKICH ONW

Main Article Content

Karol Kukuła
Elżbieta Badach


Słowa kluczowe : gminy górskie ONW; rozwój lokalny; taksonomia wrocławska
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie diagnozy dotyczącej poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w gminach górskich położonych na terenie polskiej części Karpat. Dane wyjściowe stanowiły wyniki ankiet przeprowadzonych z udziałem władz samorządowych i liderów lokalnych na obszarze 44 gmin (stanowiących populację generalną), zlokalizowanych na obszarze województw małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. Badanie miało na celu wyodrębnienie grup gmin podobnych pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego oraz znalezienie potencjalnych przyczyn sprzyjających uzyskaniu określonego poziomu tego rozwoju.

Article Details

Jak cytować
Kukuła, K., & Badach, E. (2016). ZASTOSOWANIE TAKSONOMII WROCŁAWSKIEJ DO OCENY POZIOMU ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO KARPACKICH GMIN GÓRSKICH ONW. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 17(2), 7–15. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3852
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>