ZASTOSOWANIE METODY HELLWIGA DO OKREŚLENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ GMIN NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Main Article Content

Artur Stec


Słowa kluczowe : metoda Hellwiga; cechy ilościowe; konkurencyjność gmin; atrakcyjność turystyczna
Abstrakt
Turystyka jest jedną z wiodących gałęzi gospodarki w województwie podkarpackim. Atrakcyjność turystyczną można określić jako stopień, w jakim warunki istniejące na danym obszarze zachęcają turystów do przyjazdu. W celu określenia potencjału turystycznego gmin, autor zastosował metodę Hellwiga i poddał ocenie wielokryterialnej przestrzeń turystyczną gmin. Celem przeprowadzonych badań było stworzenie rankingu gmin pod względem atrakcyjności turystycznej.

Article Details

Jak cytować
Stec, A. (2015). ZASTOSOWANIE METODY HELLWIGA DO OKREŚLENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ GMIN NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 16(4), 117–126. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3814
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.