ANALIZA GRY MONETARNO - FISKALNEJ NA PRZYKŁADZIE GOSPODARKI POLSKIEJ

Main Article Content

Lech Kruś
Irena Woroniecka-Leciejewicz


Słowa kluczowe : gra monetarno-fiskalna; model makroekonomiczny; równowaga Nasha; Pareto optymalność
Abstrakt
Artykuł przedstawia wyniki analizy policy mix z wykorzystaniem niekooperacyjnej gry między władzami fiskalnymi i monetarnymi oraz modelu makroekonomicznego opartego na koncepcji nowej syntezy neoklasycznej. Dokonano estymacji modelu dla Polski w latach 2000-2014. Przeprowadzono szereg symulacji z wykorzystaniem modelu oraz systemu komputerowego wyznaczającego wypłaty gry. Przeanalizowano alternatywne policies mix w stosunku do realizowanych w przeszłości polityk: monetarnej i fiskalnej. Wyznaczono i przeanalizowano optymalne strategie odpowiedzi oraz strategie równowagi Nasha.

Article Details

Jak cytować
Kruś, L., & Woroniecka-Leciejewicz, I. (2016). ANALIZA GRY MONETARNO - FISKALNEJ NA PRZYKŁADZIE GOSPODARKI POLSKIEJ. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 17(2), 54–64. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3857
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.