DWUKRYTERIALNA OCENA NASTĘPSTW POLITYKI OGRANICZENIA EMISJI CO2 DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POLSKI

Main Article Content

Jan Gadomski
Lech Kruś


Słowa kluczowe : modelowanie ekonomiczne; konwersja technologii; optymalizacja; optymalizacja wielokryterialna; emisja gazów cieplarnianych
Abstrakt
Analizowane są skutki ograniczenia emisji CO2 dla rozwoju gospodarczego Polski. Narzędziem analizy jest model składający się z czterech sektorów produkujących odpowiednio: energię, nieenergetyczne nakłady pośrednie, dobra konsumpcyjne, dobra inwestycyjne, jak również z sektorów konsumpcji oraz wymiany z zagranicą. W każdym z sektorów rozpatrywane są różne technologie ze względu na ich efektywność ekonomiczną oraz emisyjność. Uwzględniono handel pozwoleniami i handel zagraniczny. Optymalizacja uwzględnia dwa sprzeczne cele: maksymalizację konsumpcji oraz minimalizację emisji CO2.

Article Details

Jak cytować
Gadomski, J., & Kruś, L. (2016). DWUKRYTERIALNA OCENA NASTĘPSTW POLITYKI OGRANICZENIA EMISJI CO2 DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POLSKI. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 17(2), 26–35. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3854
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.