ZRÓŻNICOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W KRAJACH GRUPY WYSZEHRADZKIEJ

Main Article Content

Lidia Luty
Monika Zioło


Słowa kluczowe : odnawialne źródła energii; Grupa Wyszehradzka; miernik dynamiki struktur
Abstrakt
Wyczerpywanie się zasobów konwencjonalnych źródeł energii spowodowało poszukiwania możliwości zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł. Celem artykułu jest zaprezentowanie zmian w strukturze odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Na podstawie danych uzyskanych z Eurostatu przeprowadzono analizę zmian struktury pozyskiwania energii z wody, wiatru i biopaliw stałych na terenie Słowacji, Czech, Węgier i w Polsce w latach 2004-2014.

Article Details

Jak cytować
Luty, L., & Zioło, M. (2016). ZRÓŻNICOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W KRAJACH GRUPY WYSZEHRADZKIEJ. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 17(2), 75–85. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3859
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty