Przedział ufności dla odsetka pytań drażliwych

Main Article Content

Wojciech Zieliński


Słowa kluczowe : pytania drażliwe, model nierandomizowanych odpowiedzi, dokładny przedział ufności
Abstrakt

Jednym z problemów w badaniach ekonomiczno-społecznych jest oszacowanie odsetka odpowiedzi na pytania drażliwe. Pytania drażliwe są takimi pytaniami odpowiedzi na które respondent może nie udzielić rzetelnej odpowiedzi. W pracy podano konstrukcję dokładnego przedziału ufności dla tego odsetka i porównano zaproponowany przedział z przedziałami asymptotycznymi.

Article Details

Jak cytować
Zieliński, W. (2022). Przedział ufności dla odsetka pytań drażliwych. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 22(2), 51–60. https://doi.org/10.22630/MIBE.2021.22.2.5
Bibliografia

"Arnab R., Shangodoyin D. K., Arcos A. (2019) Nonrandomized Response Model for Complex Survey Designs. Statistics in Transition New Series, 20, 67-86. (Crossref)

Boruch R. F. (1971) Assuring Confidentiality of Responses in Social Research: A Note on Strategies. American Sociologist, 6, 308–311.

Clopper C. J., Pearson E. S. (1934) The Use of Confidence or Fiducial Limits Illustrated in the Case of the Binomial. Biometrika, 26, 404-413. (Crossref)

Fox J. A., Tracy P. E. (1986) Randomised Response: A Method for Sensitive Surveys. Beverly Hills: Sage Publications.

Greenberg B. G., Abul-Ela A.-L. A., Horvitz D. G. (1969) The Unrelated Question Randomized Response Model: Theoretical Framework. Journal of the American Statistical Association, 64, 520– 539. (Crossref)

Groenitz H. (2014) A New Privacy-protecting Survey Design for Multichotomous Sensitive Variables. Metrika, 77, 211-224. (Crossref)

Neyman J. (1934) On the Two Different Aspects of the Representative Method: The Method of Stratified Sampling and the Method of Purposive Selection. Journal of the Royal Statistical Society, 97, 558-625. (Crossref)

Tian G.-L. (2014) A New Non-randomized Response Model: The Parallel Model. Statistica Neerlandica, 68, 293–323. (Crossref)

Warner S. L. (1965) Randomized Response: A Survey Technique for Eliminating Evasive Answer Bias. Journal of the American Statistical Association, 60, 63–69. (Crossref)

Yu J.-W., Tian, G.-L., Tang M.-L. (2008) Two New Models for Survey Sampling with Sensitive Characteristic: Design and Analysis. Metrika, 67, 251-263. (Crossref)

Zieliński W. (2010) Estymacja wskaźnika struktury. Wydawnictwo SGGW."

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.