SAMPLE ALLOCATION IN ESTIMATION OF PROPORTION IN A FINITE POPULATION DIVIDED INTO TWO STRATA: AN EXAMPLE OF APPLICATION

Main Article Content

Dominik Sieradzki
Wojciech Zieliński

Abstrakt

Article Details

Jak cytować
Sieradzki, D., & Zieliński, W. (2018). SAMPLE ALLOCATION IN ESTIMATION OF PROPORTION IN A FINITE POPULATION DIVIDED INTO TWO STRATA: AN EXAMPLE OF APPLICATION. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 19(1), 71–77. https://doi.org/10.22630/MIBE.2018.19.1.7
Bibliografia

Bracha Cz. (1998) Metoda reprezentacyjna w badaniach opinii publicznej i marketingu. PWN, Warszawa (in Polish).

Cochran W. G. (1977) Sampling Techniques (3rd ed.), New York: John Wiley.

Hansen M. H., Hurwitz W. N., Madow W. G. (1953) Sample Survey Methods and Theory. New York: John Wiley.

Sieradzki D. (2016) Estimation of proportion in finite population divided into two strata. master thesis, WZIiM SGGW Warszawa (in Polish).

Sieradzki D., Zieliński W. (2017) Sample allocation in estimation of proportion in a finite population divided into two strata. Statistics in Transition new series, 18(3), 541-548, 10.21307. (Crossref)

Steczkowski J. (1995) Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk ekonomiczno-społecznych. PWN, Warszawa (in Polish).

Wywiał J. (2010), Wprowadzenie do metody reprezentacyjnej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice (in Polish).

Zieliński W. (2010) Estymacja wskaźnika struktury. Wydawnictwo SGGW, Warszawa (in Polish).

Zieliński W. (2016) A remark on estimating defectiveness in sampling acceptance inspection. Colloquium Biometricum, 46, 9-14.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty