UOGÓLNIONA MIARA DOPASOWANIA W MODELU LINIOWYM

Main Article Content

Wojciech Zieliński


Słowa kluczowe : miara dopasowania, współczynnik determinacji, korelacja cząstkowa, analiza regresji
Abstrakt
W modelu regresji liniowej stosowane są dwie miary wpływuzmiennych niezależnych na zmienną zależną: współczynnik determinacjioraz współczynnik korelacji cząstkowej. W pracy zaproponowane jestuogólnienie tych miar i skonstruowana jest miara wpływu grupy zmiennychniezależnych z wyłączeniem wpływu pozostałych zmiennych niezależnych

Article Details

Jak cytować
Zieliński, W. (2009). UOGÓLNIONA MIARA DOPASOWANIA W MODELU LINIOWYM. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 10(1), 286–292. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3043
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.