Zmiany demograficzne w powiecie wielickim

Main Article Content

Lidia Luty


Słowa kluczowe : demografia; struktura; prognoza
Abstrakt
Ludność, jej stan w określonym czasie stanowi istotny składnik życia społecznego i gospodarczego danego regionu. Praca ma na celu opracowanie prognoz struktury ludności według ekonomicznych grup wieku w powiecie wielickim, w warunkach zmiennej struktury zjawiska w czasie. W pierwszym etapie analizy prognozujemy zjawisko, następnie za pomocą podobnych procedur jego składowe (tzw. surowe prognozy), a na ich podstawie wskaźniki struktury

Article Details

Jak cytować
Luty, L. (2011). Zmiany demograficzne w powiecie wielickim. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 12(2), 241–248. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3130
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>