Zróżnicowanie województw Polski pod względem struktury obszarowej gospodarstw ekologicznych

Main Article Content

Lidia Luty


Słowa kluczowe : gospodarstwo ekologiczne; taksonomia struktur; dynamika struktur
Abstrakt
Rolnictwo ekologiczne jest systemem gospodarowania wykorzystującym naturalne procesy zachodzące w gospodarstwie rolnym. Celem rolnictwa ekologicznego jest produkcja żywności o wysokiej jakości zdrowotnej oraz utrzymanie obszarów środowiska przyrodniczego w naturalnym stanie. Dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce obserwujemy od roku 2004. Wprowadzono wówczas dotacje do ekologicznej produkcji rolnej dla gospodarstw posiadających certyfikat zgodności i będących w trakcie przestawiania. Celem opracowania będzie przedstawienie statystycznej analizy struktury obszarowej gospodarstw ekologicznych w województwach Polski w latach 2007-2010. Do podziału zbioru obiektów na podzbiory, które charakteryzuje relatywnie niski stopień zróżnicowań badanej struktury zostanie wykorzystana metoda eliminacji wektorów. Łańcuchowe miary zmienności struktur pozwolą ocenić przebieg zmian strukturalnych.

Article Details

Jak cytować
Luty, L. (2012). Zróżnicowanie województw Polski pod względem struktury obszarowej gospodarstw ekologicznych. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 13(3), 149–158. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3557
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>