OCENA POZIOMU ŻYCIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (UE-28) W ASPEKCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ZA POMOCĄ WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY PORÓWNAWCZEJ

Main Article Content

Anna Murawska


Słowa kluczowe : poziom życia; kraje; Unia Europejska; zrównoważony rozwój; metody wielowymiarowe; wskaźnik
Abstrakt
Poziom i warunki życia w krajach Unii Europejskiej są silnie przestrzennie zróżnicowane. Od początku XXI wieku obserwuje się rozwój działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, którego celem jest zapewnienie przyszłym pokoleniom stałego wzrostu poziomu życia i spójności społecznej. Dlatego celem artykułu było porównanie poziomu życia w krajach Unii Europejskiej za pomocą tradycyjnych, nowych oraz syntetycznych wskaźników, a także utworzono grupy krajów o podobnym poziomie życia.

Article Details

Jak cytować
Murawska, A. (2014). OCENA POZIOMU ŻYCIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (UE-28) W ASPEKCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ZA POMOCĄ WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY PORÓWNAWCZEJ. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 15(4), 80–90. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3732
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.