ANALIZA POPYTU KONSUMPCYJNEGO Z WYKORZYSTANIEM MODELU AIDS

Main Article Content

Michał Gostkowski


Słowa kluczowe : kompletny model popytu; prawie idealny układ równań popytowych; AIDS; elastyczność popytu
Abstrakt
W pracy podjęto próbę analizy popytu konsumpcyjnego z wykorzystaniem kompletnego modelu popytu AIDS. Badania zostały oparte na wynikach badań budżetów gospodarstw domowych w okresie 1999-2012. Dodatkowo kompletny model popytu został rozszerzony o zmienną demograficzną oraz o zmienną czasową. W pracy został również poruszony problem zerowych wydatków oraz problem współliniowości zmiennych. Wyniki badań wskazują, że uwzględnienie zmiennych demograficznych oraz zmiennej czasowej istotnie wpływa na oszacowania współczynników elastyczności. Dodatkowo badania wskazały na region wschodni (obejmującym województwa lubelskie, podkarpackie, podlaskie oraz świętokrzyskie) jako region charakteryzujący się najbardziej odmienną strukturą popytu w porównaniu do pozostałych regionów.

Article Details

Jak cytować
Gostkowski, M. (2015). ANALIZA POPYTU KONSUMPCYJNEGO Z WYKORZYSTANIEM MODELU AIDS. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 16(3), 70–82. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3785
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.