POJĘCIE MIARY ODEJŚCIA OD RÓWNOMIERNOŚCI . ORAZ JEJ WPŁYW NA TESTOWANIE NIEZALEŻNOŚCI . W TABLICACH DWUDZIELCZYCH ŚREDNICH . ROZMIARÓW

Main Article Content

Piotr Sulewski


Słowa kluczowe : tablica dwudzielcza; test niezależności; miara nieprawdziwości H0; metoda słupkowa; metoda Monte Carlo
Abstrakt
Gdy hipoteza H0 o niezależności cech jest słuszna, bardzo często wówczas — za sprawą małych próbek — rozkład statystyki testowej odbiega od rozkładu chi-kwadrat. Kwantyl rozkładu chi-kwadrat nie jest zatem właściwą wartością krytyczną. Obecnie nie jest problemem wyznaczanie wartości krytycznej, lecz modelowanie H0. Modelowanie H0 to wypełnianie tablic, w których wartości cechy przypisane wierszom są niezależne od wartości cechy przypisanej kolumnom. W pracy zdefiniowano miarę odejścia od równomierności (mn). Gdy H0 jest słuszna, rozkład statystyki testowej zależy od mn. Wartość krytyczną należy ustalać z uwzględnieniem mn.

Article Details

Jak cytować
Sulewski, P. (2016). POJĘCIE MIARY ODEJŚCIA OD RÓWNOMIERNOŚCI . ORAZ JEJ WPŁYW NA TESTOWANIE NIEZALEŻNOŚCI . W TABLICACH DWUDZIELCZYCH ŚREDNICH . ROZMIARÓW. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 17(2), 111–122. https://doi.org/10.22630/MIBE.2016.16.2.22
Bibliografia

Cochran W. G. (1954). Some Methods for Strengthening the Common χ2 Tests.Biometrics, 1810(4), 417 –451. (Crossref)

D’Ambra A., Crisci A. (2013).Multiple TAU decomposition in mean effect and interaction term. SIS Statistical Conference, Advances in Latent Variables. Methods, Models and Applications, Brescia.

Goodman L. A., Kruskal W. H. (1979). Measures of Association for Cross Classifications. Measures of Association for Cross Classifications. Springer Series in Statistics, 242 –34. (Crossref)

Gray L. N., Williams J. S. (1975). Goodman and Kruskal’s tau b: multiple and partial analogs .Proceedings of the Social Statistics Section, American Statistical Association, 444 –448.

Shier R.(2004). The Chi-squared test for two-way tables. Mathematics Learning Support Centre.

Sulewski P. (2015). Wyznaczanie obszaru krytycznego przy testowaniu niezależności w tablicach wielodzielczych. Wiadomości Statystyczne, 3, 1-18. (Crossref)

Sulewski P., Drapella A. (2016a). Wpływ nierównomierności wypełnienia tablicy dwudzielczej 2×2 na wartość krytyczną statystyki testowej. Wiadomości Statystyczne, 4, 1-16.

Sulewski P. (2016b). Moc testów niezależności w tablicy dwudzielczej większej niż 2×2. Przegląd Statystyczny, oddano do o druku.

Yates D. S., Moore D. S., McCabe G. P. (1999). The practice of statistics: TI-83 graphing calculator enhanced.New York,W.H. Freeman.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.