SZACOWANIE WPŁYWU DOPŁAT DO INWESTYCJI NA WYDAJNOŚĆ PRACY W POLSKICH GOSPODARSTWACH ROLNYCH ZA POMOCĄ METODY PROPENSITY SCORE MATCHING

Main Article Content

Agata Sielska
Aleksandra Pawłowska


Słowa kluczowe : gospodarstwa rolne; wydajność pracy; polityka rolna; propensity score matching
Abstrakt
Celem badania jest oszacowanie przeciętnego wpływu oddziaływania dopłat do inwestycji podejmowanych przez gospodarstwa rolne na wydajność czynnika pracy, mierzonej jako relacja wartości dodanej brutto do rocznej jednostki pracy (GVA/AWU). W badaniu wykorzystano dane FADN dotyczące indywidualnych gospodarstw rolnych dla lat 2006- 2012. Narzędziem badawczym jest quasi-eksperymentalna metoda propensity score matching. Do kwantyfikacji wpływu otrzymywanego wsparcia zastosowano miarę przeciętnego efektu oddziaływania wobec jednostek poddanych oddziaływaniu (ATT).

Article Details

Jak cytować
Sielska, A., & Pawłowska, A. (2016). SZACOWANIE WPŁYWU DOPŁAT DO INWESTYCJI NA WYDAJNOŚĆ PRACY W POLSKICH GOSPODARSTWACH ROLNYCH ZA POMOCĄ METODY PROPENSITY SCORE MATCHING. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 17(3), 142–151. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3878
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.