MŁODZI NA RYNKU PRACY W SZCZECINIE – TABLICE TRWANIA W BEZROBOCIU

Main Article Content

Beata Bieszk-Stolorz
Iwona Markowicz


Słowa kluczowe : tablice trwania; funkcja hazardu; intensywność wychodzenia z bezrobocia; młodzi bezrobotni
Abstrakt
Celem przeprowadzonych badań była analiza intensywności wychodzenia z bezrobocia osób w wieku 18-25 lat. Kohortą były osoby bezrobotne zarejestrowane w 2012 roku i obserwowane do końca 2013 roku. Zdarzeniem kończącym epizod było wyrejestrowanie z powodu podjęcia pracy. Pozostałe dane przyjęto za cenzurowane. Tablice kohortowe zostały skonstruowane w oparciu o dane indywidualne z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Intensywności wychodzenia z bezrobocia zostały porównane w podgrupach (płeć i wykształcenie). W badaniu postawiono hipotezę, że poziom wykształcenia wpływa na intensywność podejmowania pracy.

Article Details

Jak cytować
Bieszk-Stolorz, B., & Markowicz, I. (2016). MŁODZI NA RYNKU PRACY W SZCZECINIE – TABLICE TRWANIA W BEZROBOCIU. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 17(3), 108–119. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3875
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.