EFEKTY SKALI PRODUKCJI ROLNICZEJ W REGIONACH FADN DLA POLSKI W LATACH 2004-2011

Main Article Content

Tomasz Kuszewski
Agata Sielska


Słowa kluczowe : typ producenta rolnego; zagnieżdżona funkcja produkcji CES; efekty skali; efektywna skala produkcji
Abstrakt
Celem pracy jest zbadanie zmian efektów skali w regionach 10 FADN w Polsce w latach 2004-2011. Wnioskowanie oparte jest na analizie profili technologicznych, które dla wyszczególnionych grup gospodarstw rolnych dane są zestawem oszacowanych parametrów funkcji CES w postaci zagnieżdżonej dla wyróżnionych czynników produkcji takich jak: kapitał, praca, ziemia. Dane pochodzą z bazy Farm Accountancy Data Network. Gospodarstwa rolne są grupowane również według regionów i przewa żającego rodzaju działalności. Z badania wynika, że profile technologiczne są zmienne w czasie, z odmienną dla wyróżnionych grup producentów rolnych skłonnością do zmian profilu. Zaobserwowano tendencję do wyboru profili minimalizujących rolę ziemi jako czynnika produkcji.

Article Details

Jak cytować
Kuszewski, T., & Sielska, A. (2015). EFEKTY SKALI PRODUKCJI ROLNICZEJ W REGIONACH FADN DLA POLSKI W LATACH 2004-2011. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 16(3), 237–247. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3800
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.