Maksymalizacja współczynnika GFP w produkcji napojów ekologicznych na podstawie danych z gospodarstw z województwa mazowieckiego

Main Article Content

Tomasz Woźniakowski
Magdalena Nowakowska


Słowa kluczowe : miara agregatowa, rolnictwo ekologiczne, jakość, dobre praktyki, produkty ekologiczne
Abstrakt

W artykule przedstawiono możliwość zastosowania współczynnika Good Food Print (GFP) dla oceny jakości żywności wytworzonej z produktów rolnictwa ekologicznego. Możliwość zastosowania miary GFP została przetestowana na rzeczywistych danych pochodzących z gospodarstw ekologicznych województwa Mazowieckiego otrzymanych za pośrednictwem jednostki certyfikującej Agrobiotest.

Article Details

Jak cytować
Woźniakowski, T., & Nowakowska, M. (2023). Maksymalizacja współczynnika GFP w produkcji napojów ekologicznych na podstawie danych z gospodarstw z województwa mazowieckiego. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 24(2), 57–67. https://doi.org/10.22630/MIBE.2023.24.2.4
Bibliografia

Kompa K. (2009) Budowa mierników agregatowych do oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 74, 5-26.

Łuczka W. (2017) Mocne i słabe strony przetwórstwa ekologicznego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 18(5), 143-148.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewodnik po rynku produktów ekologicznych. https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0021/36705/Przewodnik_EKO_2022.pdf [dostęp: 22.05.2023].

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014 – 2020.

Nestorowicz R. (2018) Asymetria wiedzy a rozwój rynku żywności ekologicznej w Polsce. Handel Wewnętrzny, 5(376), 212-224.

NIK (2018) Rolnictwo ekologiczne – niewykorzystywana szansa Polski [panel ekspertów]. https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/rolnictwo-ekologiczne-niewykorzystywana-szansa-polski-panel-ekspertow.html [dostęp: 22.05.2023].

Witek L. (2018) Ceny produktów ekologicznych a zachowania konsumentów. Handel Wewnętrzny, 3(374), 406-414.

Woźniakowski T. (2018a) Good Food Print - The Concept of an IT System Tracking the Level of Good Practices Used in Organic Food Production Process and its Supply Chain. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 17(2), 145-52. https://doi.org/10.22630/ASPE.2018.17.2.30. (Crossref)

Woźniakowski T. (2018b) Miara agregatowa jako metoda systemu informatycznego dla rolnictwa ekologicznego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 20(5), 231-236.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora