Publikacja Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych (Quantitative Methods in Economics) wydawana jest przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki SGGW w Warszawie od 2001 r. Początkowo Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych ukazywały się jako monografia. Od 2011 r. Quantitative Methods in Economics (Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych) jest czasopismem. Czasopismo jest dostępne w wersji drukowanej (jako wersji pierwotnej, nr ISSN 2082-792X) oraz w wersji elektronicznej (e-ISSN 2543-8565). (więcej)

Szczegóły

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
ISSN:
2082-792X; e-ISSN: 2543-8565; DOI: 10.22630/MIBE

Indeksowane w:

  • Index Copernicus
  • BazEkon
  • CEJSH
  • CEEOL
  • ERIH PLUS
  • ProQuest
Logo CC   OA   Metadata from Crossref logo   Crossref Similarity Check logo
Wyświetl wszystkie wydania