LONG-TERM DEPENDENCE OF HOUSING PRICES AND CONSTRUCTION COSTS IN EASTERN POLAND

Main Article Content

Rafał Zbyrowski

Abstrakt

Article Details

Jak cytować
Zbyrowski, R. (2018). LONG-TERM DEPENDENCE OF HOUSING PRICES AND CONSTRUCTION COSTS IN EASTERN POLAND. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 19(1), 92–103. https://doi.org/10.22630/MIBE.2018.19.1.9
Bibliografia

Borkowski B., Dudek H., Szczesny W. (2007) Ekonometria, wybrane zagadnienia. PWN, Warszawa (in Polish).

Dickey D. A., Fuller W. A. (1979) Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root. Journal of the American Statistical Association, 74, 427-431. (Crossref)

Enders W. (2003) Applied Econometric Time Series. John Wiley & Sons, New York.

Gajda J. (2004) Ekonometria. C.H. BECK, Warszawa (in Polish).

Harney K. (2007) Reprisals on Appraisals. Washington Post.

Levin A., Lin Ch-F. (1992) Unit Root Test in Panel Data: Asymptotic and Finite Sample Properties. Working Paper, no. 92-23.

Levin A., Lin Ch-F. (1993) Unit Root Tests in Panel Data: New Results. Working Paper, no. 93-56.

Levin A., Lin Ch-F., Chu Ch-Sh. J. (2002) Unit root tests in panel data: asymptotic and finite sample properties. Journal of Econometrics, 108, 1-24. (Crossref)

Łaszek J. (2006) Rynek nieruchomości mieszkaniowych i jego specyfika. [w:] Kucharska-Stasiak E. (red.) Ryzyka banku w zakresie określania wartości nieruchomości dla celów kredytowych w Polsce na tle trendów w Unii Europejskiej, Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego, Warszawa (in Polish).

Łaszek J. (2016) Raport AMRON-SARFiN 4/2015. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości - komentarz do raportu. Warszawa (in Polish).

Maddala G. S. (2006) Ekonometria. PWN, Warszawa (in Polish).

Majsterek M. (2014) Modelowanie systemów skointegrowanych. Aspekty teoretyczne. Bank i Kredyt, 45(5), 433-466 (in Polish).

Narodowy Bank Polski (2015) Informacja o cenach i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2014 roku. Warszawa (in Polish).

Narodowy Bank Polski (2016) Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2015 roku. Warszawa (in Polish).

Pedroni P. (1999) Critical Values for Cointegration Tests in Heterogeneous Panels with Multiple Regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61, 653-670. (Crossref)

Pedroni P. (2004) Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20, 597-625. (Crossref)

Phillips P. C. B., Moon H. R. (1999) Linear Regression Limit Theory for Nonstationary Panel Data. Econometrica, 67, 1057–1111. (Crossref)

Strzała K. (2009) Panelowe testy stacjonarności - możliwości i ograniczenia. Przegląd Statystyczny, 56(1), 56-73 (in Polish).

Strzała K. (2012) Panelowe testy kointegracji - teoria i zastosowania. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 27, 41-54 (in Polish).

Syczewska E. (1999) Analiza relacji długookresowych: estymacja i weryfikacja. Monografie i opracowania, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa (in Polish).

Zbyrowski R. (2017) The Long Term Modeling of Residential Property Prices in Poland. Quantitative Methods in Economics, 18(1), 143-156.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.