Przyczynowość cen na rynku nieruchomości w Polsce

Main Article Content

Rafał Zbyrowski


Słowa kluczowe : przyczynowość, rynek nieruchomości, test Granger’a, analiza ekonometryczna, ekonometria, modelowanie, zdolność kredytowa, wynagrodzenie brutto, wskaźnik koniunktury, kointegracja
Abstrakt

W artykule poddano analizie ekonometrycznej zmienne ilościowe związane z rynkiem nieruchomości w Polsce. Autor rozpatruje zależności występujące na rynku mieszkaniowym wykorzystując test przyczynowości w sensie Grangera. Rezultatem przeprowadzonej analizy jest określenie zależności pomiędzy cenami na rynku nieruchomości i stanem koniunktury gospodarczej oraz zdolnością kredytową nabywców. Wyniki badań wzbogacono wnioskami wynikającymi z obserwacji zmian zachodzących na polskim rynku obrotu nieruchomościami oraz w zakresie zmieniających się średnich wynagrodzeń brutto na przestrzeni dekady

Article Details

Jak cytować
Zbyrowski, R. (2022). Przyczynowość cen na rynku nieruchomości w Polsce. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 23(3), 67–77. https://doi.org/10.22630/MIBE.2022.23.3.7
Bibliografia

"Borkowski B., Dudek H., Szczesny W. (2007) Ekonometria. Wybrane zagadnienia. PWN, Warszawa.

Brooks Ch. (2012) Introductory Econometrics for Finance. Second Edition. Cambridge University Press, Cambridge.

Charemza W. W., Deadman D. A. (1992) New Directions in Econometric Practice. Edward Elgar, Lyme.

Dickey D. A., Fuller W. A. (1979) Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root. Journal of the American Statistical Association, 74, 427-431. (Crossref)

Curto R., Fregonara E., Semeraro P. (2017) A Spatial Analysis for the Real Estate Market Applications. [in:] M. d'Amato, T. Kauko (ed.) Advances in Automated Valuation Modeling. Studies in Systems, Decision and Control, 86, 163-179. (Crossref)

Curto R., Fregonara E. (2019) Monitoring and Analysis of the Real Estate Market in a Social Perspective. Results from the Turin’s (Italy) Experience. Sustainability, 11(11), 3150-3172. (Crossref)

Enders W. (2003) Applied Econometric Time Series. John Wiley & Sons, New York.

Gajda J. (2004) Ekonometria. C.H. BECK, Warszawa.

Gajda J., Zbyrowski R. (2017) Rola kosztów budowy w kształtowaniu cen mieszkań w Polsce. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 47, 83-100.

Geweke J., Meese R., Dent W. (1983) Comparing Alternative Tests of Causality in Temporal Systems. Journal of Econometrics, 21(2), 161-194. (Crossref)

Granger, C. W. J. (1969) Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424-438. (Crossref)

Guilkey D. K., Salemi M. K. (1982) Small Sample Properties of Tree Tests for Granger-Causal Ordering in a Bivariate Stochastic System. Review of Economics and Statistics, 64, 668-680. (Crossref)

Jacobs R. L., Leamer E. E., Ward M. P. (1979) Difficulties with Testing for Causation. Economic Inquiry, 17(3), 401-413. (Crossref)

Kusideł E. (2000) Modele wektorowo – autoregresyjne VAR: metodologia i zastosowania. [w:] B. Suchecki (red.) Dane panelowe i modelowanie wielowymiarowe w badaniach ekonomicznych. Tom 3. Absolwent, 1-179.

Liu C., Nowak A., Rosenthal S. (2016) Housing Price Bubbles, New Supply nnd Within-City Dynamics. Journal of Urban Economics, 96, 55-72. (Crossref)

Lukas M., Mollica V., Nagi M., Trück S. (2018) Over the Top? Overpricing and Advertising Effectiveness. Macquarie University Faculty of Business & Economics Research Paper, SSRN Paper Series, 1-38. (Crossref)

Maddala G. S. (2006) Ekonometria. PWN, Warszawa.

Majsterek M. (2014) Modelowanie systemów skointegrowanych. Aspekty teoretyczne. Bank i Kredyt, 45(5), 433-466.

Narodowy Bank Polski (2018) Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 2018 roku, Departament Stabilności Finansowej Narodowego Banku Polskiego, Warszawa.

Pesaran M. H, Pesaran B. (1997) Working with Microfit 4.0. Oxford University Press, New York.

Sadowski J. (2018) Ceny mieszkań w Polsce rosną, ale wciąż są niższe niż w 2008 roku. http://forsal.pl/artykuly/1105030,ceny-mieszkan-w-polsce-rosna-ale-wciaz-sa-nizsze-niz-w-2008-roku.html [dostęp: 20.06.2021].

Sims C. (1980) Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48, 1-48. (Crossref)

Spohn W. (1984) Probabilistic Causality: from Hume via Suppes to Granger [in:] M. C. Galavotti, G. Gambetta (ed.) Causalita e modelli probabilistica. Clueb, Bologna.

Syczewska E. (1999) Analiza relacji długookresowych: estymacja i weryfikacja. Monografie i opracowania Szkoły Głównej Handlowej, 462, 1-132.

Yang S., Yavas A. (1995) The Strategic Role of Listing Price in Marketing Real Estate. Theory and Evidence. Real Estate Economics, 23(3), 347-368. (Crossref)

Zbyrowski R. (2017) The Long Term Modeling of Residential Property Prices in Poland. Quantitative Methods in Economics, 18(1), 143-156." (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.