ZASTOSOWANIE METOD PORZĄDKOWANIA LINIOWEGO DO OCENY POZIOMU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Main Article Content

Przemysław Szczuciński


Słowa kluczowe : rozwój społeczno-gospodarczy; analiza taksonomiczna; metody porządkowania liniowego; zróżnicowanie powiatów; województwo lubuskie
Abstrakt
Rozwój społeczno-gospodarczy jest zróżnicowany w wymiarze przestrzennym. Podstawowymi jednostkami są w tym wymiarze województwa. W artykule ocenie poddano poziom rozwoju społeczno - gospodarczego województwa lubuskiego na szczeblu powiatów. Zastosowano w tym celu metody porządkowania liniowego. Wykorzystano mierniki oparte zarówno o jeden, jak i dwa wzorce. Określono powiaty o wyższym i niższym poziomie rozwoju. Wyniki wskazują, że bardziej właściwe jest stosowanie mierników opartych o dwa wzorce. Rozbieżność wyników jest mniejsza, a otrzymane rankingi bardziej zbieżne do siebie.

Article Details

Jak cytować
Szczuciński, P. (2016). ZASTOSOWANIE METOD PORZĄDKOWANIA LINIOWEGO DO OCENY POZIOMU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 17(1), 109–120. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3850
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.