Statystyczna weryfikacja „DLC” TEKKEN 7

Main Article Content

Robert Woźniak


Słowa kluczowe : TEKKEN 7, wielowymiarowa analiza statystyczna, metoda k średnich, klastrowanie hierarchiczne, model based clusterin, TOPSIS
Abstrakt

Głównym celem pracy jest weryfikacja czy postacie dodatkowo płatne mają przewagę nad postaciami startowymi w grach akcji. Cel pracy zrealizowano przeprowadzając statystyczną analizę zwycięstw w grze TEKKEN 7 dla wszystkich 50 postaci (wojowników) występujących w grze. Do wyodrębnienia jednorodnych grup postaci wykorzystano metody k średnich, grupowania hierarchicznego oraz model based clustering. Dodatkowo za pomocą metody TOPSIS został zbudowany ranking postaci.

Article Details

Jak cytować
Woźniak, R. (2023). Statystyczna weryfikacja „DLC” TEKKEN 7. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 24(4), 265–274. https://doi.org/10.22630/MIBE.2023.24.4.21
Bibliografia

Bouveyron C., Celeux G., Murphy T., Raftery A. (2019) Model-Based Clustering and Classification for Data Science: With Applications in R (Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics). Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108644181. (Crossref)

Engelstätter B., Ward M. (2013) Strategic Timing of Entry: Evidence from Video Games. SSRN Electronic Journal, https://doi.org/10.2139/ssrn.2379471. (Crossref)

Fleischer G., Sarnik K., Brodzki E. (2010) Statistical Analysis of Gamer Behavior. Worcester Polytechnic Institute.

Johnson R. A., Wichern D. W. (2008) Applied Multivariate Statistical Analysis. New Jersey, Prentice Hall.

Kassambara A. (2017) Practical Guide to Cluster Analysis in R, Unsupervised Machine Learning. STDH.

Powell R. (2016) Positive and Negative effects of Game Analytics in the Game Design process: A Grounded Theory Study. https://www.semanticscholar.org/paper/Positive-and-Negative-effects-of-Game-Analytics-in-Powell/8fb33e472e2e03ce4a3f0aece75f222d68310183 [dostęp: 02.02.2023].

Tong X. (2021) Positioning Game Review as a Crucial Element of Game User Feedback in the Ongoing Development of Independent Video Games. Computers in Human Behavior Reports, 3, 100077. https://doi.org/10.1016/j.chbr.2021.100077. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty