Istotny wpływ kobiet w managemencie na wyniki finansowe spółek. Prawda czy fałsz na polskim rynku kapitałowym?

Main Article Content

Krzysztof Kompa
Dorota Witkowska


Słowa kluczowe : kobiety w managemencie, parytet, kobiety a wyniki finansowe, wielowymiarowe metody porównawcze
Abstrakt

Celem artykułu jest sprawdzenie czy obecność kobiet we władzach spółek publicznych wpływa na ich wyniki finansowe. Badaniem objęto spółki nieprzerwanie notowane na GPW w Warszawie w latach 2010-2019. Strukturę managementu określano na dzień 30.06. kolejnych lat, a ocenę sytuacji finansowej spółek na koniec roku kalendarzowego. Zastosowano wielowymiarowe syntetyczne miary wektorowe do oceny standingu badanych spółek i zbadano ich korelacje z odsetkiem kobiet w organach statutowych. Wyniki nie potwierdzają pozytywnej zależności pomiędzy wzrostem udziału kobiet w organach statutowych a wynikami finansowymi spółek, bowiem w większości przypadków korelacje są statystycznie nieistotne.

Article Details

Jak cytować
Kompa, K., & Witkowska, D. (2024). Istotny wpływ kobiet w managemencie na wyniki finansowe spółek. Prawda czy fałsz na polskim rynku kapitałowym?. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 25(2), 43–57. https://doi.org/10.22630/MIBE.2024.25.2.5
Biogram autora

Krzysztof Kompa - IPPM, College of Business and Economics, University of Johannesburg, South Africa

Dr Krzysztof Kompa is a scientist with over 50 years of professional experience, including 17 years on managerial positions in business. He is an assistant professor emeritus of the Warsaw University of Life Sciences (SGGW in Warsaw/Poland) and a Senior Research Associate in the College of Business and Economics at the University of Johannesburg (South Africa). He collaborates with Shanghai Lixin University SLU (Shanghai/China) and Shandong University of Finance and Economics SDUFE (Jinan/China) as a guest professor, and has visited universities in Albania, Belgium, China, Germany, Iran, Italy, Montenegro, Spain, South Africa and the USA with invited lectures and courses. In the last years (2012-2022), he has authored or co-authored 6 books, more than 80 peer-reviewed papers and chapters (also in WoS and Scopus-listed journals), and delivered more than 120 conference papers. The Best Paper Award Winner at the Pan-African IBC 2022 conference. He has managed 4 research grants funded by Polish Authorities.

ORCID iD: 0000-0021-2810-6654    and   nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=22473&_k=o2a68i  (ID: 22473)

Bibliografia

Adams R. B., Ferreira D. (2009) Women in the Boardroom and their Impact on Governance and Performance. Journal of Financial Economics, 94, 291-309. (Crossref)

Ahern K. R., Dittmar A. K. (2012) The Change of the Boards: The Impact on Firm Valuation of Mandated Female Board Representation. Quarterly Journal of Economics, 127, 137-197. (Crossref)

Banno M., Filippi E., Trento S. (2021) Women in Topic Echelon Positions and their Effects on Sustainability: a Review, Synthesis and Future Research Agenda. Journal of Management and Governance, https://link.springer.com/article/10.1007/s10997-021-09604-7

Bianco M., Ciavarella A., Signoretti R. (2011) Women on Boards in Italy. Quaderni di Finanza, 70, CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA E LA BORSA.

Błaszczyk A. (2021) Obecność kobiet w organach statutowych spółek publicznych w Polsce. Zeszyty Naukowe PTE w Zielonej Górze, 15, 117-134.

Bohdanowicz L. (2010) Kobiety w radach nadzorczych spółek publicznych – pokonywanie barier. Przegląd Corporate Governance, 3(23), 23-33.

Bohdanowicz L. (2016) Własność menedżerska w polskich spółkach publicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, Łódź.

Bennouri M. C. T., Nagati H., Nekhili M. (2018) Female Board Directorship and Firm Performance: What Really Matters? Journal of Banking & Finance, 88(c), 267-291.

Campbell K., Minguez-Vera A. (2008) Gender Diversity in the Boardroom and Firm Financial Performance. Journal of Business Ethics, 83, 435-451. (Crossref)

Campbell K., Minguez-Vera A. (2010) Female Board Appointments and Firm Valuation: Short and Long-Term Effects. Journal of Management and Governance, 14(1), 37-59. (Crossref)

Carter D.A., D’Souza F., Simkins B.J., Simpson W.G. (2010) The Gender and Ethnic Diversity of US Board Committees and Firm Performance. Corporate Governance: An International Review, 18(5), 396-414. (Crossref)

Curtis M., Schmid Ch., Struber M. (2012) Gender Diversity and Corporate Performance. Research Institute Credit Suisse [on-line:] http://www.calstrs.com/sites/main/files/file-attachments/csri_gender_diversity_and_corporate_performance.pdf [dostęp 10.07.2016]

Desvaux G., Devillard-Hollinger S., Baumgarten P. (2007) Women Matter: Gender Diversity a Corporate Performance Driver. McKinsey&Company [on-line:] http://www.raeng. org.uk/publications/other/women-matter-oct-2007 [dostęp 13.07.2016].

Devillard S., Graven W., Lawson E., Paradise R., Sancier-Sultan S. (2012) Women Matter 2012. Making the Breakthrough. McKinsey&Company [on-line:] http://www.mckinsey. com/features/women_matter [dostęp 12.09.2015].

Devillard S., Sancier S., Werner C., Maller I., Kossoff C. (2013) Women Matter 2013, Gender Diversity in Top Management: Moving Corporate Culture, Moving Boundaries, McKinsey&Company [on-line:] https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Fea tured%20Insights/Women%20matter/Addressing%20unconscious%20bias/WomenMatter%202013%20Report%20(8).ashx [dostęp 24.12.2014].

Eulerich M., Velte P., van Uum C. (2014) The Impact of Management Board Diversity on Corporate Performance – an Empirical Analysis for the German Two-Tier System. Problems and Perspectives in Management, 12, 25-39.

Farrel K. A., Hersch P. L. (2005) Additions to Corporate Boards: The Effect of Gender. Journal of Corporate Finance, 11, 85-106. (Crossref)

Joecks J., Pull K., Vetter K. (2013) Gender Diversity in the Boardroom and Firm Financial Performance: What Exactly Constitutes a “Critical Mass”? Journal of Business Ethics, 118(1), 61-72.

Jyothi P., Mangalagiri J. (2019) Would Firm Performance be Better with Women Directors? Evidence from India. The Journal of Business Perspective, 23(2), 180-188. (Crossref)

Khan A.W., Subhan Q.A. (2019) Impact of Board Diversity and Audit on Firm Performance. Cogent Business & Management, 6, 1611719. (Crossref)

Khatib S. F. A., Abdullah D. F., Elamer A. A., Abueid R. (2020) Nudging toward Diversity in the Boardroom: A Systematic Literature Review of Board Diversity of Financial Institutions. Business Strategy and the Environment.

Kolanko Ł., Wiśniewski T. (2020) Coraz więcej kobiet we władzach spółek z warszawskiej giełdy. Parkiet, 7.03.2020, s. 11.

Kompa K. (2018) Parytet płci w kierownictwie spółek giełdowych a zmiany w sytuacji finansowej firm w latach 2010-2013. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19(3/II).

Kompa K., Wiśniewski T. (2024) Panie w spółkach giełdowych pną się w górę. Parkiet 8.03.2024.

Kompa K., Witkowska D. (2017) Czy obecność kobiet w kierownictwie wpływa na rentowność kapitału własnego spółek notowanych na GPW? Zarządzanie i Finanse, 3.

Kompa K., Witkowska D. (2018) Gender Diversity in the Boardrooms of Public Companies in Poland: Changes and Implications. Montenegrin Journal of Economics, 14(1).

Kompa K., Witkowska D. (2022) Wektorowa syntetyczna miara efektywności firmy dla polskich spółek publicznych. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 23(2), 47-58. (Crossref)

Kompa K., Witkowska D. (2023) Impact of Women’s Representation in Top Management on Performance of WSE-Listed Companies. [w:] M. Dietl, D. Zarzecki (Eds.), Understanding the Polish Capital Market: from Emerging to Developed. Routledge, New York, s. 280-298.

Kupczyk T. (2009) Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław.

Lesiewicz E. (2014) Karta różnorodności i jej znaczenie dla polityki równościowej. Przegląd Politologiczny, 2, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 195-208,

Nermend K. (2009) Vector Calculus in Regional Development Analysis. Comparative Regional Analysis Using the Example of Poland. Serie: Contributions to Economics. Physica-Verlag Heidelberg (Springer).

Nguyen T. H. H., Elmagrhi M. H., Ntim C. G., Wu Y. (2021) Environmental Performance, Sustainability, Governance and Financial Performance: Evidence from Heavily Polluting Industries in China. Business Strategy and the Environment, 30(5), 2313-2331, http://doi.org/10.1002/bse.2748. (Crossref)

Post C., Byron K. (2015) Women on Boards and Firm Financial Performance: A Meta-Analysis. Academy of Management Journal, 58(5), 1546-1571. (Crossref)

Rogalska T., Wiśniewski T. (2021) Udział kobiet we władzach spółek giełdowych na stabilnym poziomie. Parkiet, 7.03.2021.

Ryan M.K., Haslam S.A. (2007) The Glass Cliff: Exploring the Dynamics Surrounding the Appointment of Women to Precarious Leadership Positions. Academy of Management Review, 32(2), 549-572. (Crossref)

Sekeroglu G., Acar M. (2019) The Effect of Female Board Members on Firm Performance: The Case of Turkey. [in:] M. Zortuk, S. Bayrak Gezdim, H. A. Burhan (Eds.), 4th International Conference on Economics Business Management and Social Sciences. Book of Conference Proceedings and Abstracts, Academia Press Center, Budapest/Hungary.

Shabbir M. S. (2018) Women on Corporate Boards and Firm Performance. Preliminary Results from Italian Listed Companies after Introduction of Gender Quota Law 120/2011. Journal of Business & Finance Affairs, 7(1).

Tarczyński W., Tarczyńska-Łuniewska M. (2018) The Construction of Fundamental Portfolio with the Use of Multivariate Approach. Procedia Computer Science, 126, 2085-2096. (Crossref)

Terjesen S., Couto E.B., Francisco P.M. (2016) Does the Presence of Independent and Female Directors Impact Firm Performance? A Multi-Country Study of Board Diversity. Journal of Management & Governance, 20(3), 447-483. (Crossref)

Witkowska D., Kompa K., Matuszewska-Janica A. (2019) Sytuacja kobiet na rynku pracy: wybrane aspekty. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Witkowska D., Kompa K., Wiśniewski T. (2017) Kobiety na rynku kapitałowym. Parkiet, 8.03.2017, s. 10.

Witkowska D., Kompa K., Wiśniewski T. (2018) Kobiety w spółkach giełdowych. Parkiet, 5.08.03.2018, s. 7-8.

Witkowska D., Kompa K., Wiśniewski T. (2019) Różnorodność władz spółek giełdowych. Parkiet, 8.03.2019, s. 15.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 3 > >>